For andre rådgivere

For andre rådgivere der rehabilitering av mur og betong er en mindre del av prosjektet, kan vi utføre målinger og systematisere disse, som et grunnlag for videre prosjektering og anbudsbeskrivelse.

  • Lokalisering av eksisterende armering
  • Karboantiseringsmåling
  • Kloridmåling
  • Kartlegging av korrosjonstilstand
  • Lokalisering av hulrom/delamineringer
  • Fuktmålinger
  • Rissmålinger
  • Trykkfasthet og heftkontroll
     

I tillegg kan vi prosjektere og kontrollere katodiske anlegg.