Feltmålinger

Vi utfører en rekke ulike feltmålinger, og Betec AS var blant de første i Norge til å prosjektere, kontrollere og følge opp katodiske anlegg for armerte betongkonstruksjoner over vann. 

katodisk1

Katodisk beskyttelse

 • Vi har prosjektert, kontrollert og følger opp katodiske anlegg i hele Norge
 • Anleggene er alt fra store broer til kaier og små anlegg på kritiske søyler og innramming av bassengvinduer 
 • Anleggene kontrolleres enten via modemforbindelse eller manuelle målinger på stedet

Impact Echo målinger

Lokalisering av hulrom, delaminering, kontroll av tykkelse ved tilkomst fra en side, støpereir.

Korrosjonskartlegging

Galvapulsutstyr for måling av korrosjonshastighet og korrosjonstilstand

Kloridmålinger

 • Kloridmålinger utføres med RCT utstyr
 • Betongstøv samles fra 3stk 18mm hull i betongen fra ulike dybder
 • Kloridinnholdet kan analyseres i felten eller tas inn på kontoret
 • Kloridprofiler tegnes og sammenholdes med betongoverdekningen
 • Vurdering av fare for armeringskorrosjon

Trykkfasthet og vedheft

Anvendes i hovedsak til:

 • Trykkfasthet i nystøpt betong
 • Trykkfasthet i gammel betong
 • Heftfasthet i sprøytebetong, reparasjoner og belegg

Termografi

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.