Rådgivende ingeniører innen byggeteknikk

Betec AS ble opprettet i 1989 og har over 20 års erfaring innen rehabilitering av konstruksjoner. 

Betec AS er et uavhengig rådgivende ingeniørkontor som utfører tilstandskontroller på eldre betong- og murkonstruksjoner. Vi prosjekterer ulike løsninger og lager anbudsdokumenter for innhenting av pris.

Hva gjør en med eldre betong- og murkonstruksjoner for å oppnå best mulig vedlikehold?

Våre tjenester

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Prosjektering av rehabilitering og forsterkning.

Anbudsutarbeidelse, evaluering og kontrakt.

Oppfølging og kontroll av arbeid