Trykkfasthet og vedheft

Anvendes i hovedsak til:

  • Trykkfasthet i nystøpt betong.
  • Trykkfasthet i gammel betong.
  • Hefatfasthet for sprøytebeong, reparasjoner og belegg.