Feltmålinger

Trykkfasthet og vedheft

Anvendes i hovedsak til:

 • Trykkfasthet i nystøpt betong.
 • Trykkfasthet i gammel betong.
 • Hefatfasthet for sprøytebeong, reparasjoner og belegg.

Lokalisering av hulrom, delaminering, kontroll av tykkelse ved tilkomst fra en side, støpereir.

Impact Echo målinger.

  

Kloridmålinger

 • Kloridmålinger utføres med RCT utstyr.
 • Betongstøv samles fra 3stk 18mm huller i betongen fra ulike dybder.
 • Kloridinnholdet kan analyseres i felten eller taes inn på kontoret.
 • Kloreidprofiler tegnes og sammenholdes med betongoverdekningen.
 • Vurdering av fare for armeringskorrosjon.

Katodisk bekyttelse

Betec AS var blant de første i Norge til å prosjektere, kontrollere og følge opp katodiske anlegg for armerte betongkonstruksjoner over vann.

 • Vi har prosjektert, kontrollert og følger opp katodiske anlegg i hele Norge.
 • Anleggene er alt fra store broen og kaier til små anlegg på kritiske søyler og innremming av bassengvinduer.
 • Anleggene kontrolleres enten via modemforbindelse eller manuelle målinger på stedet.

Korrosjonskartlegging

Galvapulsustyr for måling av korrosjonshastighet og korrosjonstilstand.

korro1

Abonner på RSS - Feltmålinger