Kloridmålinger

  • Kloridmålinger utføres med RCT utstyr.
  • Betongstøv samles fra 3stk 18mm huller i betongen fra ulike dybder.
  • Kloridinnholdet kan analyseres i felten eller taes inn på kontoret.
  • Kloreidprofiler tegnes og sammenholdes med betongoverdekningen.
  • Vurdering av fare for armeringskorrosjon.