Katodisk bekyttelse

Betec AS var blant de første i Norge til å prosjektere, kontrollere og følge opp katodiske anlegg for armerte betongkonstruksjoner over vann.

  • Vi har prosjektert, kontrollert og følger opp katodiske anlegg i hele Norge.
  • Anleggene er alt fra store broen og kaier til små anlegg på kritiske søyler og innremming av bassengvinduer.
  • Anleggene kontrolleres enten via modemforbindelse eller manuelle målinger på stedet.