Rådgivende ingeniørkontor

For andre rådgivere der rehabilitering av mur og betong er en mindre del av prosjektet, kan vi utføre målinger,systematisere disse, som et grunnlag for videre prosjektering og anbudsbeskrivelse.

  • Lokalisering av eksisterende armering
  • Karboantiseringsmåling
  • Kloridmåling
  • Kartlegging av korrosjonstilstand
  • Lokalisering av hulrom/delamineringer
  • Fuktmålinger
  • Rissmålinger
  • Trykkfasthet og heftkontroll
     

I tillegg kan vi prosjektere og kontrollere katodiske anlegg.