Byggherrer

Som eiere av eldre bygg er det ofte vanskelig å velge hvilke typer vedlikehold en skal benytte.

Byggherren har ofte ulike behov ved vedlikehold av konstruksjoner.

 • Estetiske behov
 • Krav til statikken i bygget
 • Bruksmessige behov
 • Begrenset levedtidsbehov
 • Ombygging

m.m.

Betec AS kan være behjelpelig med stille spørsmål slik at byggherrens behov fremkommer.

For byggherren kan vi utføre:

 • Tilstandskartlegging
 • Avdekke byggherrens behov.
 • Teknisk/økonomisk vurdering ved ulike løsninger
 • Prosjektering av løsninger
 • Innhente pris for arbeider
 • kontraktsinngåelse
 • Oppfølging av entreprenørarbeider
 • Kostnadskontroll
 • Reklamasjoner
 • Overtakelse