Hva gjør en med eldre betong- og murkonstruksjoner for å oppnå optimalt vedlikehold?

Betec AS ble opprettet i 1989 og har derfor over 20 års erfaring innen rehabilitering av konstruksjoner. 

Betec AS er et uavhengig rådgivende ingeniørkontor som utfører tilstandskontroller på eldre betong- og murkonstruksjoner.Vi prosjekterer ulike løsninger og lager anbudsdokumenter for innhenting av pris.

Abonner på betec.no RSS